PPP:s historia ...

Livraison_journaux_13
Urbeez_livraison
Livraison_journaux_13

Om PPP

Sedan PPP grundades har vi ständigt utvecklats, växt och förnyat oss för att möta våra kunders behov. Vår klara vision är att tillhandahålla snabb och pålitlig tidningsdistribution. Genom åren har vi även lyckats diversifiera våra tjänster och expanderat vår geografiska räckvidd.

Från vårt ursprung i Bryssel, där vi säkerställer den dagliga tidningsdistributionen i 19 kommuner, till vår expansion i hela Belgien, reflekterar varje steg vårt engagemang för excellens och innovation. Våra strategiska förvärv, såsom Neopress i Frankrike och distributionsnäten HSS och Sanoma i Finland, illustrerar vår beslutsamhet för att förstärka vår position inom distributionssektorn i Europa.

Samtidigt har vi alltid lagt stor vikt på hållbarhet, vilket även framgår från förvärvet av Urbeez. Företaget är specialiserat på utsläppsfri stadsdistribution. Våra initiativ i Finland, där vi utökat vårt distributionsnätverk i flera regioner, visar vår förmåga att anpassa våra tjänster till lokala krav samtidigt som vi upprätthåller höga kvalitetsstandarder.

Upptäck nedan de viktiga händelser som format historien av PPP och som fortsätter att inspirera vår vision för framtiden. Varje datum på denna tidslinje representerar ett steg mot vår slutliga målsättning: att vara den prefererade partnern för effektiv, hållbar och innovativ tidningsdistribution.

1992

PPP-gruppen grundades av BD (Belgian Diffusion) för att säkerställa den dagliga distributionen av tidningar i de 19 kommunerna i Bryssel

2015

PPP genomgick en Management Buy Out och lämnade BD-gruppen

2016

Verksamheten har diversifierats avsevärt i hela Belgien. Två nya städer öppnades för daglig distribution av tidningar och tidskrifter (Gent och Liège)

2017

PPP förvärvade HSS Medias distributionsnätverk i Finland

2018

PPP expanderar sin verksamhet över hela Europa genom att förvärva Peer Frederiksens internationella tidningsdistributionsnät

2019

PPP tar över det franska företaget Neopress i Lyon

I Finland startade vi distribution i de sydvästra delarna (Hanko-Raseborg)

2023

PPP-gruppen tog över Urbeez, ett företag som specialiserat sig på utsläppsfri stadsdistribution

I Finland startade vi distribution i sydöstra Nyland (Borgå)

2023

PPP förvärvar Sanomas distributionsnät i Nylands region (Finland)

PPP vinner det offentliga anbudsförfarandet (Belgien) för tidningsdistribution som slutligen annullerades av regeringen

Våra pressmeddelanden